3สเต็ป ม้วนเตะห้อยหัว

3สเต็ป ม้วนเตะห้อยหัว

“เตะเป็นเตะไว ใน3สเต็ป”

สอนวิธีเตะง่ายๆแค่3ขั้นตอน จากพื้นฐานสู่การม้วน

1.วอร์มขาโดยการซ้อมเตะครึ่งรอบ หรือเตะลมก็ได้

2.เพิ่มแรงกระโดด ด้วยการเตะเต็มรอบข้าง หรือเต็มรอบออกด้านข้างแบบยังไม่ม้วนนั้นเอง

3.กระโดดเทคขาซ้ายให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยการโดดขึ้นไปตรงๆ หลังจากนั้นช่วงที่เราอยู่บนอากาศ
ให้ทิ้งช่วงไหล่ลงตามแรงโน้มถ่วงระบบป้องกันตัวของเราเองจะทำให้เราห้อยหัวและม้วนกลับอัตโนมัติ