อุบลราชธานี เตรียมจัดกีฬาเซปักตะกร้อ

อุบลราชธานี เตรียมจัดกีฬาเซปักตะกร้อ

อุบลราชธานีเตรียมจัดกีฬานักเรียน นักศึกษากีฬาเซปักตะกร้อ

อุบลราชธานี เตรียมจัดกีฬาเซปักตะกร้อ

ข่าวตะกร้อ นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 โดยมี ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม กรมพลศึกษาดำเนินกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการจัดการแข่งชันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา จาก 10 เขต ทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาและสร้างประสบการณ์ในกีฬาระดับประเทศ โดยมีเป้าหมายกระจายชนิดกีฬาที่จะดำเนินการจัดแข่งขัน จำนวน 8 ชนิดกีฬา ไปตามส่วนภูมิภาค ซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานีจะรับหน้าที่จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16 – 25 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย 2 ชนิดกีฬา คือ กีฬาแบดมินตัน (แข่งขันที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) และ เซปักตะกร้อ (แข่งขันที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี) ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID- 19 ณ ห้องประชุม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี