สนามแข่งตะกร้อ มีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า

สนามแข่งตะกร้อ มีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 ขนาดโดยประมาณ เท่าของคอร์ตแบดมินตัน มีโกสองสองด้านของแต่ละกลุ่ม มีความยาว 13.40 เมตร กว้าง 6.1 เมตร

เพดานหรือเครื่องกีดขวางอื่นใด จำต้องอยู่สูงขึ้นยิ่งกว่าสนามไม่น้อยกว่า เมตร จากพื้นสนาม (มีต้นหญ้า หรือทรายรวมทั้งควรมีรางกระโจนขวางกั้นอื่นใดในระยะ 0.5 เมตรจากขอบสนามรอบๆ ข่าวตะกร้อ ความกว้างของเส้นขอบทั้งผองวัดจากข้างนอกเข้ามาไม่เกิน ซม. ส่วนเส้นแบ่งดินแดนความกว้างไม่เกิน ซม. โดยขีดเส้นแบ่งดินแดนอีกทั้ง ข้างออกตามแนวขวาง แนวเส้นทับพื้นที่ของแต่ละดินแดนเท่าๆกัน เส้นขอบทั้งปวงนับรวมเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของดินแดนสำหรับผู้เล่นแต่ละข้าง

ข่าวตะกร้อ


ปลายของเส้นแบ่งดินแดน ใช้เป็นศูนย์กลางตีเส้นโค้งวงกลมความกว้างเส้น ซม. โดยขอบในของเส้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วมีรัศมี 90 ซม. กำหนดไว้เป็นตำแหน่งยืนของผู้เล่นหน้าซ้าย และก็หน้าขวา ในช่วงเวลาที่ส่งลูกในดินแดนทั้งคู่ มีวงกลมซึ่งระบุเป็นจุดยืนสำหรับผู้ส่งลูก โดยเส้นที่วาดวงกลมขอบในมีรัศมี 30 ซม. ความกว้างของเส้นเป็น ซม. ศูนย์กลางอยู่ครั้งระยะ 2.45 เมตร จากเส้นข้างหลังของแต่ละดินแดน รวมทั้งอยู่กลางตามแนวกว้างของสนาม