ยอดจดทะเบียนธุรกิจปี 65 พุ่ง 2 แสนล้าน ก่อสร้าง-อสังหาฯ-ร้านอาหารมาแรง

ยอดจดทะเบียนธุรกิจปี 65 พุ่ง 2 แสนล้าน ก่อสร้าง-อสังหาฯ-ร้านอาหารมาแรง

ยอดจดทะเบียนธุรกิจปี 65 พุ่ง 2 แสนล้าน ก่อสร้าง-อสังหาฯ-ร้านอาหารมาแรง

เศรษฐกิจ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศ 76,488 ราย เพิ่มขึ้น 3,530 ราย หรือเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปี 2564 ส่วนมูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ 429,828 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 200,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87% เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีทุน 229,808 ล้านบาท ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป 7,061 ราย อสังหาริมทรัพย์ 4,833 ราย ธุรกิจในภัตตาคาร ร้านอาหาร 3,014 ราย ส่วนธุรกิจเลิกประกอบกิจการปีที่ผ่านมา มี 21,880 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 127,048 ล้านบาท ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป 2,012 ราย อสังหาริมทรัพย์ 1,023 ราย ภัตตาคาร ร้านอาหาร 623 ราย ทำให้มีธุรกิจดำเนินกิจการ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2565 อยู่ทั่วประเทศ 850,480 ราย มูลค่าทุน 21.19 ล้านล้านบาท

“สาเหตุที่ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นมาก มาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นจากการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น ประกอบกับการใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลที่ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในอีกทางหนึ่ง ส่วนแนวโน้มปีนี้คาดการณ์ยอดการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ที่ 72,000-77,000 ราย”.