ผลตะกร้อ ชิงถ้วยพระาชทาน มวก.

ผลตะกร้อ ชิงถ้วยพระาชทาน มวก.

สรุป ผลการแข่งขันชิงชัย วันที่ 13 เดือนมิถุนายน 2565 รอบชิงแชมป์

ตะกร้อ ชิงแชมป์ แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ม.ว.ก.ครั้งที่ 43 ณ. ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

ผลตะกร้อ ชิงถ้วยพระาชทาน มวก.

ผลตะกร้อ ชิงถ้วยพระาชทาน มวก.1

ผลตะกร้อ ชิงถ้วยพระาชทาน มวก.2

ผลตะกร้อ ชิงถ้วยพระาชทาน มวก.3