ประวัติตะกร้อ มีบันทึกมาตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2133

ประวัติตะกร้อ มีบันทึกมาตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2133

ความเป็นมาตะกร้อ ประวัติความเป็นมากีฬาตะกร้อไทย ที่มาที่ไปของกีฬาตะกร้อ สามารถอ้างอิงได้จากภาพวาดฝาผนังที่วัดพระแก้ว จ.กรุงเทพฯ 

ที่สร้างตั้งแต่ปี คริสต์ศักราช 1785 ซึ่งภาพศิลป์เรื่องรามเกียรติ์ มีภาพการเล่นตะกร้อแสดงไว้ให้คนรุ่นหลังรุ่นหลานได้รับทราบ เป็นภาพหนุมานกำลังเล่นเซปัก ตะกร้อ อยู่ท่ามกลางกองทัพลิง นอกจากหลักฐานภาพจิตรกรรมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เอ๋ยถึงกีฬาประเภทนี้พุทธศักราช 2133-2149 ข่าวตะกร้อ (คริสต์ศักราช 1590-1606) ในสมัยของ สมเด็จพระพระราชามหาราช ที่เมืองไทย เดิมชื่อ ประเทศสยาม มี สมเด็จพระกษัตริย์มหาราช ทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัว แล้วก็มีกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวง ชาวไทยหรือคนไทย มีการเริ่มเล่นตะกร้อที่ทำด้วย หวาย ซึ่งเป็นการเล่น ตะกร้อวง

ตะกร้อไทยล่าสุดพุทธศักราช 2199-2231 (คริสต์ศักราช 1656-1688) มีหลักฐานเพียงพอจะอ้างอิงได้ว่า ในยุค สมเด็จพระที่นารายณ์มหาราช ทรงเป็นกษัตริย์ในช่วง กรุงศรีอยุธยา เป็นเมืองหลวง มีแผนกสอนศาสนาชาว ประเทศฝรั่งเศส มาอาศัยในกรุงศรีอยุธยา ช่วงวันที่ 22 เดือนสิงหาคม 2205 มีการสร้างวัดนักบุญยอเซฟ นิกายโรมันค้างทอริก ซึ่งมีบันทึกของ นักบวช เดรียง โลเนย์ ว่าชาวประเทศไทยถูกใจเล่นตะกร้อกันมากมาย
พุทธศักราช 2315 (คริสต์ศักราช 1771) เป็นช่วงๆหมดยุคหมดสมัย กรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นตอนต้นที่ช่วง กรุงธน เป็นเมืองหลวง ได้มีชาวประเทศฝรั่งเศสชื่อ นายรังซัว อังรี ตุๆระแปง ได้บันทึกในหนังสือชื่อ HISTOIRE DU ROYAUME DE SIAM พิมพ์ที่ กรุงปารีส กล่าวว่า ชาวประเทศไทยถูกใจเล่นตะกร้อในยามว่างเพื่อบริหารร่างกายพุทธศักราช 2395 (คริสต์ศักราช 1850) ในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ หรือ กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวง ยังมีคำอ้างอิงในหนังสือ ชื่อ NARATIVE OF A FESIDENCE IN SIAM ของคนประเทศอังกฤษชื่อ นายเฟรเดอริค อาร์ เซอร์นีล บอกว่ามีการเล่นตะกร้อในประเทศประเทศไทย