ตะกร้อ ชิงแชมป์ประเทศไทย

ตะกร้อ ชิงแชมป์ประเทศไทย

ศึกแห่งเกียรติยศ เริ่มขึ้นแล้ว!!

ตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน ม.ว.ก. ครั้งที่ 43
ระหว่างวันที่ 7-13 เดือนมิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไปที่ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3

ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ จังหวัดกรุงเทพ โดยมี ที่ร่วมทั้งสิ้น 100 ทีม แยกเป็นชนิดและประเภทในแต่ละรายการดังต่อไปนี้ ทีมชุดชาย (ชิงถ้วยพระราชทาน) จำนวน 9 ทีม,

ทีมชุดหญิง (ชิงถ้วยสมาคมฯ) จำนวน 16 ทีม, เยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี (ชิงถ้วยพระราชทาน) จำนวน 65 ทีม แล้วก็ ตะกร้อลอดห่วงไทย (ชิงถ้วยพระราชทาน) จำนวน 10 ทีม

ตะกร้อ ชิงแชมป์ประเทศไทย