“ตะกร้อ” กับ “เซปักตะกร้อ” ชื่อนี้ต่างกันอย่างไร

“ตะกร้อ” กับ “เซปักตะกร้อ” ชื่อนี้ต่างกันอย่างไร

ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยยังคงสงสัยว่า ตะกร้อ” กับ ตะกร้อ” ชื่อนี้สื่อความหมายแตกต่างเช่นไร ?

วันนี้นิวมีเดียพีพีทีวี จะขยายความคับข้องใจเกี่ยวกับความเป็นมาของคำว่า ตะกร้อ” กับ ตะกร้อจากข้อมูลของชมรมตะกร้อที่เมืองไทย เอ่ยถึงประวัติความเป็นมาตะกร้อ ไว้ว่า ปี พุทธศักราช 2133-2149 (คริสต์ศักราช 1590-1606) เมืองไทย เดิมชื่อ ประเทศสยาม” เมื่อครั้ง สมเด็จพระพระราชามหาราช” ทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัวในช่วง กรุงศรีอยุธยา” เป็นเมืองหลวง ชาวไทยหรือคนประเทศไทย มีการเริ่มเล่นตะกร้อที่ทำด้วย หวาย” ซึ่งเป็นการเล่น ตะกร้อวง” (ล้อมวงกันเตะ)จนถึงปี พุทธศักราช 2199-2231 (คริสต์ศักราช 1656-1688) มีหลักฐานพอเพียงจะอ้างอิงได้ว่า ในยุค สมเด็จพระท้องนารายณ์มหาราช” ทรงเป็นกษัตริย์ในช่วง กรุงศรีอยุธยา เป็นเมืองหลวง มีภาควิชาสอนศาสนาชาว ประเทศฝรั่งเศส” มาพักพิงในกรุงศรีอยุธยา ช่วงวันที่ 22 เดือนสิงหาคม 2205 มีการสร้างวัดนักบุญยอเซฟ นิกายโรมันค้างทอริก ซึ่งมีบันทึกของ นักบวช เดรียง โลเนย์” ว่าชาวประเทศไทยถูกใจเล่นตะกร้อกันมากมาย

ข่าวตะกร้อ

ถัดมา ปี พุทธศักราช 2315 (คริสต์ศักราช 1771) เป็นช่วงๆสิ้นยุค กรุงศรีอยุธยา” ซึ่งเป็นตอนต้นที่ช่วง กรุงธน” เป็นเมืองหลวง ได้มีชาวประเทศฝรั่งเศสชื่อ นายรังซัว อังรี ตุๆระแปง” ได้บันทึกในหนังสือชื่อ “HISTOIRE DU ROYAUME DE SIAM” พิมพ์ที่ กรุงปารีส” กล่าวว่า ชาวไทย” ถูกใจเล่นตะกร้อในยามว่างเพื่อบริหารร่างกายถัดมาปี พุทธศักราช 2395 (คริสต์ศักราช 1850) ในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์” หรือ จังหวัดกรุงเทพ เป็นเมืองหลวง ยังมีคำอ้างอิงในหนังสือชื่อ “NARATIVE OF A FESIDENCE IN SIAM” ของคนประเทศอังกฤษชื่อ นายเฟรเดอริค อาร์ เซอร์นีล” บอกว่ามีการเล่นตะกร้อในประเทศประเทศไทยการเล่นตะกร้อ ของคนประเทศไทยหรือคนไทย มีหลักฐานอ้างอิงค่อนจะเด่นชัดว่ามีการเล่นกันมานานแล้ว ตั้งแต่ช่วง กรุงศรีอยุธยา” เป็นเมืองหลวง หลักฐานสำคัญที่จะการันตีหรืออ้างอิงก้าวหน้าที่สุด น่าจะเป็นบทประพันธ์ในวรรณคดีต่างๆของแต่ละช่วงที่ร้อยถ้อยความเกี่ยวข้องถึง ตะกร้อ” ไว้ อาทิเช่นปี พุทธศักราช 2276-2301 (คริสต์ศักราช 1733-1758) ในช่วง พระผู้เป็นเจ้าบรมหีบศพ” ครอบครอง กรุงศรีอยุธยา” ซึ่งเป็นสมัยที่วรรณคดีหรือวัฒนธรรมด้านอักษรศาสตร์เจริญก้าวหน้า ก็มีบทกลอนหลายบทเกี่ยวข้องถึง ตะกร้อ